Objednávková linka
HIGHTECH PRODUCTION s.r.o. Kontaktujte nás 50-denná záruka vrátenia peňazí Doprava kamkoľvek ZADARMO!
Odporúčaný čas pre hovor:  23:00 - 7:30
Objednávková linka
Electro Antiperspirant Slovensko +421 233 331 042 viac
Electro Antiperspirant Portugal +351 30 050 9185
Electro Antitranspirante Brasil +55 61 3181 0453
Electro Antiperspirant Argentina +54 11 5235 7849
Electro Antiperspirant Colombia +57 5 385 1624
Electro Antiperspirant Peru +51 1 640 9469
Electro Antiperspirant México +52 55 8421 4844
Electro Antiperspirant Chile +56 22 979 7798
Electro Antiperspirant USA +1 305 600 2974
Electro Antiperspirant United Kingdom +44 20 3239 0223
Elektro Antiperspirant España +34 910 602 311
Electro Antiperspirant Hong Kong +852 8192 5222
Electro Antiperspirant Australia +61 2 6100 4355
Electro Antiperspirant New Zealand +64 4 889 3958
Electro Antiperspirant Ireland +353 1 442 9227
Elektro Antiperspirant Slovensko +421 233 331 042
Elektro Antiperspirant Česko +420 607 607 300
Elektro Antyperspirant Polska +48 22 208 3082
Електро Антиперспірант Україна +380 44 383 3201
Электро Антиперспирант Россия +7 499 609 1219
Skype HIGHTECH PRODUCTION hightechproduction

Obchodné a prepravné podmienky

Tieto obchodné a prepravné podmienky (ďalej len Podmienky) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou HIGHTECH PRODUCTION s.r.o., zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe (Európska únia - Česká republika), oddiel C, vložka 323831 ( ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

Predávajúci akceptuje od kupujúceho nasledujúce druhy platby:

- Platba vopred bankovým prevodom
- Platba dobierkou v hotovosti (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
- Platba cez portál Paypal
- Platba kartou cez platobnú bránu PayPal, PayU, Google Pay, Apple Pay, Skrill
- Platba na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúcou splátkový predaj) - Iba Česká republika

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti apod), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr telefonicky či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú. Cena v Európskom spoločenstve (ES) je zmluvne dohodnutá ako konečná, vrátane všetkých daní.

Tovar je predávajúcim kupujúcemu zasielaný kuriérskou službou, cena prepravy sa v prípade, že nie je súčasťou ceny výrobku, riadi cenníkom prepravy aktuálnom v deň nákupu. Obvyklá doba prepravy u tovaru objednaného do 12 hodín daného pracovného dňa je 48-72 hodín v závislosti na adrese doručenia poskytnutej kupujúcim. Kupujúci bude pred doručením zásielky informovaný telefonicky alebo emailom o čase doručenia zásielky. Táto doba sa môže predĺžiť, a to najmä v prípade nepredvídaných okolností, ktoré nemôže predávajúci ovplyvniť, ako sú prírodné živly, nehody, apod.

Na tovar, ktorý je zakúpený so zárukou spokojnosti sa táto vzťahuje v časovom horizonte uvedenom v čase nákupu tovaru (spravidla sa jedná o 50-100 dní).

Prípadné odstúpenie od zmluvy sa riadi platnými právnymi predpismi Českej republiky a Európskej únie v aktuálnom znení. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohoto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom takýto tovar prevzal na adresu výrobcu / distribútora uvedenú v návode prístroja, prípadne na týchto internetových stránkach pod heslom Prevádzkovateľ. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené do 30 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Prípadné uplatnenie záruky spokojnosti sa riadi týmito pravidlami: Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom takýto tovar prevzal na adresu výrobcu / distribútora uvedenú v návode prístroja, prípadne na týchto internetových stránkach pod heslom Prevádzkovateľ. Je potrebné zaslať nepoškodený, ani inak znehodnotený tovar v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, s účtenkou obsahujúcou potrebné údaje, ďalej list opatrený podpisom kupujúceho požadujúci odstúpenie od zmluvy a uplatnenie záruky spokojnosti, spolu s telefonickým, prípadne emailovým kontaktom a číslom bankového účtu, na ktorý majú byť vrátené prostriedky prevedené. Záruka spokojnosti je podmienená absolvovaním individuálneho plánu, ktorý si kupujúci môže vyžiadať na kontaktoch uvedených v návode na použitie. V prípade nevyužitia tejto možnosti je aplikovaný storno poplatok vo výške 40% z kúpnej ceny platnej v čase nákupu prístroja. Výrobca si vyhradzuje právo zamietnutia reklamácie, či plnenie záruky spokojnosti v prípade chýbajúcich údajov, tovaru a jeho príslušenstva alebo dokumentácie uvedených v tomto odseku vyššie alebo v prípade poškodenia (pád, náraz, atď), či iného znehodnotenia tovaru (napr. úprava tovaru osobou neschválenú predávajúcim, škrabance, znečistenie, nekompletné príslušenstvo, apod) V takom prípade predávajúci môže zamietnuť reklamáciu, prípadne plnenie záruky spokojnosti alebo uplatniť náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Takéto prípadné náklady budú odpočítané od kúpnej ceny tovaru, rovnako tak ako náklady spojené s platobnou transakciou a náklady na poštovné a balné. Zvyšné prostriedky budú vrátené na bankový účet kupujúceho najneskôr za dobu, na akú bola platná záruka spokojnosti v čase nákupu tovaru. Táto doba začína plynúť od doručenia odstúpenia od zmluvy kupujúcim predávajúcemu. V prípade že bankový účet nebude kupujúcim uvedený alebo známy vznikne kupujúcemu kredit, ktorý môže minúť u predávajúceho nákupom ďalšieho tovaru. Záruku spokojnosti nemožno uplatniť na tovar zakúpený na splátky a na adaptéry.

Náklady spojené so zaslaním prístroja / produktu späť predávajúcemu hradí kupujúci. Predávajúci nie je zodpovedný za škody, ktoré by mohli pri preprave od kupujúceho vzniknúť, je preto dôrazne odporúčané zásielku pred odoslaním poistiť, na sumu rovnajúcu sa kúpnej cene prístroja / produktu.

Akčné ceny a zľavy je možné využiť iba na 1 nákup v priebehu 3 mesiacov.

Obrázky a videá uverejnené na tomto webe sú len ilustračné a môžu sa od skutočnosti líšiť.

Vaše dáta, chránené zákonom č 101/2000 Z. z. ("Zákon o ochrane dát") budú spracované predávajúcim v rámci platného práva o ochrane dát a použité pre vybavenie Vašej objednávky. Na tieto účely môžu byť Vaše dáta odovzdané aj poskytovateľovi servisu alebo prepravcovi zabezpečujúcemu doručenie zásielky na adresu určenú kupujúcim.

Ste oprávnení požadovať od nás informácie, týkajúce sa spracovania osobných údajov v zmysle § 12 zákona na ochranu dát a / alebo zmeny dát. Patria Vám práva, uvedené v § 21 zákona na ochranu dát, a to najmä právo, požadovať od nás vysvetlenie, ak sa domnievate, alebo zistíte, že nedodržiavame platné zákonné ustanovenia na ochranu dát.

Môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas s použitím a ďalším poskytovaním firmy, mena a adresy na reklamné účely. Pošlite nám na tento účel jednoducho oznámenie poštou, emailom alebo faxom.

Tieto Podmienky sú platné a účinné od 25.1.2020 a rušia predchádzajúce znenie Podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Pôvodné znenie týchto Podmienok je napísané v Českom jazyku a ich preklad bol zaistený treťou stranou, v prípade sporov je preto smerodajné aktuálne pôvodné znenie.